Posts Categorized: Diaspora

Challenging the LTTE’s FTO Listing

by Steve Schneebaum, TGTE’s virtual Parliament sitting, December 4, 2021 Other videos from the sitting at தேசமாய் சிந்திப்போம் நாட்டை உருவாக்குவோம் ! சிறப்புடன் கூடிய நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் !! – Homeland (tgte-homeland.org)

The Tragic and Needless Destruction of Raj Rajaratnam

Price-Giver Extraordinaire by Jim Tamney, Forbes, New York, December 8, 2021 Years ago, and while at a dinner in New York City, the subject of “insider trading” came up. A woman who had formerly worked in Royal Dutch Shell’s headquarters had an interesting anecdote to convey about trading on material non-public information (MNPI). She’d worked… Read more »

Sangam Global Dec. 4

www.sangam.global Saturday, December 4 11:00 am EST (US & Canada) 4:00 pm BST (UK) 9:30 pm IST (Tamil Nadu & Eelam) 10:30 pm Myanmar * Live links YouTube  Facebook

FeTNA 2021 Today

by Federation of Tamil Sangams of North America, November 19, 20, 21 www.YouTube.com/FeTNA/live காலை நிகழ்ச்சிகள் நாள்: நவம்பர் 20 – சனிக்கிழமை நேரம்: 9 AM  EST  – 1 PM EST தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து மறை ஓதுதல் பேரவை விழாப் பண் வரவேற்புரை ஒருங்கிணைப்பாளர் உரை தலைமைக் குழு அறிமுகம் அமைச்சர் PTRP தியாகராஜன்/ ராஜமாணிக்கம் CEO Tata OSAT உரை திரை நட்சத்திரங்களின் நேரம் ஹூஸ்டன் தமிழ் இருக்கை நிகழ்வு சான்றோரைப் போற்றுவோம்- பரிதிமாற் கலைஞரின்… Read more »

Sangam Global Nov. 6

www.sangam.global Saturday, November 6 10:30 am EST (US & Canada) 3:30 pmpm BST (UK) 8:00 pm IST (India & Sri Lanka) * Live links https://www.youtube.com/watch?v=ilIRnB4O2Gk https://www.facebook.com/sangamglobal.live Program details at www.sangam.global

Zero Performance of Tamil Parties

And their leaders N.B. Not to say that Tamil leaders could not do a lot better than their current splintered disarray, but we’d like to quote a frequent comment by a member of our editorial committee – “One can’t blame Tamil leaders for not accomplishing much, since they hold no power.”  — Editor by Thambu… Read more »

Management of the Tamil Diaspora 2006

LTTE’s Primary Function Abroad by Vipula Wanigasekera, Institute for Defense Analyses, Alexandria Virginia, March 2006 Building a CATR Research Agenda, Proceedings of the Third Bi-Annual International Symposium of the Center for Asian Terrorism Research (CATR) March 1-3, 2006, Colombo, Sri Lanka Proceedings_of_Center_for_Asian_Terrorism Research 2006 Management of the Tamil Diaspora–LTTE’s Primary Function Abroad … III-52 Introduction………………………………………………………………………………… Read more »

Sangam Global Program Oct. 2

Saturday, October 2 11:0am EDT (US & Canada) 4:00pm BST (UK) 8:30pm IST (India & Sri Lanka) * Live links: https://www.youtube.com/watch?v=P7RFmsYRR6Y https://www.facebook.com/sangamglobal.live * Sangam Global-Program-Flyer with live links *

Sangam Global Program Sept. 4

Saturday, September 4, 2021 * 11:0am EDT (US & Canada) 4:00pm BST (UK) 8:30pm IST (India & Sri Lanka) * Live links: https://www.youtube.com/watch?v=LYDdrJ-GlUY https://www.facebook.com/sangamglobal.live * Sangam Global-Program-Flyer-with live links * * Last month’s program Sangam Global Program August 7 * More at www.Sangam.Global

TG: Obituary – Mangala Samaraweera

by Tamil Guardian View, London, August 26, 2021 Mangala Samaraweera, a formidable figure in Sri Lankan politics who previously held several ministerial posts, passed away from COVID-19 at a private hospital in Colombo this week. News of his death was met with international tributes from senior political figures worldwide, including the United States, UK, Europe and… Read more »

Ellusive Unity & Eroding Aspirations

Of the Tamils of Sri Lanka by Thambu Kanagasabai, LLM – London, Former Lecturer in Law, University of Colombo, Sri Lanka, August 25, 2021 There is no doubt that unity is the most uttered and much used and abused word by the Tamil politicians and leaders who took control of the political destiny of Tamils… Read more »

Four International Tamil Actresses Shattering the Glass Ceiling

by Thamarai, July 1, 2021 Streaming platforms like Netflix and Amazon Prime have helped us discover emerging Tamil talent from across the globe. Here are four amazing international Tamil actresses to watch as they shatter the glass ceiling.   Geraldine Viswanathan Standup comedian, sketch writer and now actress, Australian newcomer Geraldine Viswanathan is no stranger… Read more »

Lessons from the Murugappan Family

Does community support matter?  by Niru Perera & Charishma Ratnam, Overland, Australia, June 21, 2021 Why is it that most politicians don’t say their names? They are referred to as ‘The Sri Lankan family’ or the ‘Tamil asylum seekers’. They are the Murugappans. The parents, Priya and Nades, are both asylum-seekers from Sri Lanka and… Read more »

Sri Lankan Tamil Refugees in India

Conceptual Framework of Repatriation Success by Miriam George, Anita Vaillancourt, and s. Irudaya Rajan, Refuge, Vol. 36, No.3, 2016 Sri Lankan Refugees in India Repatriation Success 2016 Abstract Repatriation to Sri Lanka has become a primary challenge to Sri Lankan Tamil refugees in Indian refugee camps, and a matter of significant public discussion in India… Read more »

The Vice Tightens

Tamil Guardian editorial, April 19, 2021 Across the North-East, a crackdown is in full effect. Despite a renewed international focus on the island’s human rights record following the passing of yet another UN resolution on Sri Lanka, the state has decided to respond by doubling down on its repression. The expansion of the Prevention of… Read more »

Discrimination against Muslims and Tamils is Getting Worse

Sri Lanka by Mario Arulthas, Middle East Eye, March 30, 2021 Under the cover of measures to deal with Covid-19, the state has introduced draconian measures against marginalised minorities Protesters denounce Sri Lanka’s policy of forced cremations for Muslims who die of Covid-19 in Colombo on 23 December 2020 (AFP) Sri Lanka recently passed regulations allowing detention… Read more »

Land and the National Question in Sri Lanka

by N. Shanmugaratnam, Groundviews.org, Colombo, July 13, 2012 Image courtesy Sainthan Sivanesan on 500px I am thankful to the Norwegian Tamil Study Forum for inviting me to address this Workshop and am looking forward to listening to the main speakers. In this brief intervention I wish to make some general comments and raise a few issues,… Read more »

‘Funny Boy’ and the Indian Tamil Gaze on Ilankai Tamils

by Sharanya Manivannan, Medium, November 15, 2020 I had first known that there was a film adaptation of Shyam Selvadurai’s iconic novel Funny Boy when I had heard about closed screenings of it in Colombo sometime in mid-2020. The story is a bildungsroman about a queer, upper-class Tamil teenager, culminating in the Black July riots of 1983 that… Read more »

Discussion with Anton Balasingam and Thamilchelvam of the LTTE

April 17, 1997 at Puthukudierruppu, Mullaithivu (In the presence of Adele Balasingam and Lawrence Thilagar.) by Nagalingam Ethirveerasingam. Ph.D. (Cornell), Consultant in Education and Sports, Olympian 1952 and 1956, October 22, 2020 In April 1996, Harvard University’s Program for International Conflict Analysis and Resolution (PICAR) convened a consultation process with the Sinhala and Tamil Diaspora living… Read more »